*QH 5- Nắng Mùa Xuân (Thơ) Quyên Hà (VN)

 

Quyên Hà

 

 

 

NẮNG MÙA XUÂN

 

Nao lòng rộn rã đón chờ xuân

Trả quãng hồn say xóa bụi trần

Ngỡ kẻ xa dần môi mắt hẹn

Thương người ở vốn nỗi niềm phân

Mà mai đã nở thêm từng nụ

Bởi én còn bay liệng những lần

Rũ gót chân mềm xưa dạo mỏi

Chuông chùa thảnh thót vọng hồi ngân

Chuông chùa thảnh thót vọng hồi ngân

Trải gió cùng mây ngạo nghễ lần

Đẫm giọt sương vùi rơi bóng thuở

Non cành lá vẫy phủ ngày phân

Liền ngây ngất khỏa men nồng rượu

Mới đẫn đờ trao buổi ngọt trần

Bến cũ hòa vui tràn rộng mở

Đem dào dạt gửi nắng mùa xuân

 

19/12/2020

Quyên Hà

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền