*TĐA 58- Sương Giá (Thơ) Trần Đức Ái (VN)

 

Trần Đức Ái

 

 

SƯƠNG GIÁ

 

Ngoài đường trở lạnh giá sương

Trong phòng rét buốt thấu xương em nằm

Đệm mềm khăn mút bông chăn

Thân cò tơ mượt băn khoăn co tròn

 

Kêu sao cái rét vào đông

Nắng hanh khô nẻ môi mềm tím thâm

Ngày đêm gió lộng thâm âm

Ôi! Sao rét buốt cực thân thế này

 

Ra đường trống vắng mưa bay

Lạnh khô băng giá chân tay như thừa

Lại còn gió bấc sương sa

Người đi trên phố ngấm mưa lạnh lùng

 

Còn gì diễn tả mưa lòng

Sương rơi tuyết phủ mùa đông năm này...???!!!

Đồi thông băng tuyết bay bay

Đồng khô hiu quạnh trâu cày biếng ăn!

 

=== Trần Đức Ái ===

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền