*TUS 18- Đêm Thánh Vô Cùng (Thơ) Thái Uyên Sa (VN)

 

Thái Uyên Sa

 

 

 

ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

 

Đêm giá canh trường Thiên sứ rao truyền

Thiên đàng reo vui con Chúa ra đời

Con trời vinh quang sinh chốn thấp hèn

Nay mừng Noel ta hát ca mừng

 

Bao kẻ chăn nghèo đang thức quanh miền

Quây quần hào quang soi khắp sơn hà

Con quỳ khiêm cung lễ vật sơ sài

Hồng ân Thiên Chúa ban khắp trần ai

 

Ca mừng đêm nay một đêm phước thần

Ngài yêu nhân thế bỏ ngai vàng lâm trần

Chúa dạy ta luôn yêu thương chớ phai

Chúc an bình đêm từ ái bên Ngài

 

Sao sáng thiên đàng soi tan đêm dài

Dẫu không nhờ ai vô phương kêu nài

Chúa vẫn bên tôi ban mai chiều tàn

Kim ô lặn rồi tình Chúa thiên ngàn....

 

Thái Uyên Sa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền