*BNH 28- Đạo Và Đời (Thơ) Bùi Ngọc Huấn (VN)

 

Bùi Ngọc Huấn

 

 

ĐẠO VÀ ĐỜI 

 

Giáng Sinh xong rồi năm mới tới

Tháng ngày dài những đợi cùng mong

Tình yêu ẩn giấu vào trong

Cầu mong Thượng đế rủ lòng cưu mang

 

Trời và đất vẫn đang vận chuyển

Đạo và đời câu chuyện xưa nay

Đời mù loà dắt người say

Kẻ tham cuồng tín người ngay tôn thờ

 

Đời hỗn mang đất mờ sương khói

Đạo cao xa một cõi tôn vinh

Trời ban phúc lộc ân tình

Mừng ngày của chúa Giáng Sinh an lành

 

 Thơ Bùi Ngọc Huấn đêm Giáng Sinh 24-12-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền