*THUTÍM 55- Giáng Sinh Nguyện Cầu (Thơ) Thu Tím (VN)

 

Thu Tím

 

 

GIÁNG SINH NGUYỆN CẦU

 

Giáng sinh này anh đang ở nơi mô?

Có biết không em nhớ anh nhiều lắm

Tay trong tay sóng đôi cười má thắm

Họ bên nhau say đắm cùng nguyện cầu

 

Góc giáo đường ghế đá em dạ nhàu

Mắt dõi xa tìm dáng người yêu dấu

Binh boong ngân chuông vang hồi xuyên thấu

Chúa giáng trần tấu khúc nhạc mừng vui

 

Bên máng cỏ em ngăn lệ bùi ngùi

Xin Đức Chúa Người ban cho ân huệ

Trái tim yêu hai trẻ đã hẹn thề

Ngày đoàn viên phu thê tròn hạnh phúc

 

Bing boong ngân chuông đổ hồi thúc giục

Nhịp đồng hồ thánh thót vọng vang xa

Dòng tin gửi yêu em mãi thiết tha

Chúa hồng ân ban an hòa tất cả

 

Tím Thu

25/12/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền