*XB 12- Lạnh (Thơ) Xuyên Bình (VN)

 

Xuyên Bình

 

 

LẠNH !!!

 

Mấy hôm sương sớm giăng màn

Mùa đông gửi lạnh vào Nam thật rồi

Gió lùa thêm cả mưa rơi

Lâu không quen lạnh nên người muốn run

 

Trời Nam cũng đổ mưa phùn

Lạnh sao lạnh thế giờ sun hết rồi

Ngoài quê chắc lấy nhíp lôi

Đoán rằng cũng chẳng thể lồi được đâu

 

Trong đây rét cũng thấy rầu

Hai hôm không tắm người đâu thơm gì

Đông ơi đi sớm dùm đi

Để cho nắng cũng dậy thì ..Xuân sang

 

Sống quen xứ ấm trời Nam

Mấy hôm cái lạnh nó tràn vô đây

Mặc thêm cái áo thật dày

Mà sao lạnh vẫn cóng tay vậy nè !!!

 

XB

24/12/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền