*KPC 6- Chiếc Lá Mùa Đông (Thơ) Khla Phnum Chang (VN)

 

Khla Phnum Chang

 

 

CHIẾC LÁ MÙA ĐÔNG .

 

Ai đem chiếc lá mùa Đông,

Luyện nên bùa chú bỏ trong đêm dài

Để cho tình cũ lá lay ,

Đêm nằm trăn trở nhớ ai bên chồng .

Kẻ kia biết có hơn không,

Hay là ôm cả khối lòng quạnh hiu ?

Quyền năng xoay chuyển Tình yêu,

Hay là thừa gió theo chiều bẻ măng ?

Trăm năm một khối tình bằng,

Ai như chú Cuội yêu Trăng hết lòng.

Hằng Nga có biết hay không?

Mà sao vẫn cứ lạnh lùng dửng dưng.

Nhân gian ai cũng đã từng,

Trái tim giá lạnh Mùa Đông một lần.

Bùa yêu hay chuyện phù vân ,

Thực hư ngụy tạo thêm phần liêu trai .

Lá Đa rụng khắp non đài,

Cuội nay chắc cũng nguôi ngoai Cung Hằng !

 

3/11/2019

Khlaphnum.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền