*TĐ 338- Bình Minh (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Bình Minh

 

Dăng dẳng xa xa tiếng gáy gà

Bình minh gọi sáng khắp thôn ta

Ai ơi! Đã thức hay còn giấc?

Đối vách nhà bên bốc khói trà

 

Gà vang thì mặc, dẳng xa ... xa

Nhật, nguyệt hề chi một cảnh nhà

Giấc vẫn còn đang, xin chớ động

Khói trà, hương tỏa, chuyện ngoài da.

 

Thủy Điền

26-12-2020

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền