*BẠCHD 8- Phía Mùa Thu Đi Qua (Thơ) Bạch Dương (VN)

 

Bạch Dương

 

 

PHÍA MÙA THU ĐI QUA

 

Thu đã đi xa

Tình thu còn đọng lại

Nhen bếp lòng đủ bén... cháy tim!

Vàng lá nhớ ai

 

Mà xạc xào khô ngái?

Dư hương nào vằng vặc lòng đêm!

Thu đã xa... hay em đã xa?

Mà tận đáy hồn trăn trở

 

Cơn sóng cuộn thiết tha trào dâng đỉnh nhớ

Gót trang đài vẹt hồn đá rêu phong!

Ngày đông lặng

Lắng hồn nghe bão nổi

 

Giạt tình... hư không...

Treo mây trắng...bềnh bồng!

Thu đã xa... hay em đã xa?

Mà cõi lòng hút sâu vực nhớ

 

Biển tình thênh thang đôi bến bờ hư thực

Sóng vỗ vào lòng hai lữ khách... cô đơn!

 

Dương Bạch Hằng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền