*HTM 18- Trả Nhớ (Thơ) Hương Tình Muộn (VN)

 

Hương Tình Muộn

 

 

TRẢ NHỚ

 

Yêu nồng kẻ hứa dạm trầu cau

Trả nhớ người đi bỗng nhạt màu*

Bởi lá vương đầy hoa nhụy nẫu

Hay tình cuộn gửi chốn chiều đau

Đôi lần đó nữa trào tim thẳm

Một chút này thôi khỏa liễu nhàu

Ngỡ dệt thương hoài trong khắc khoải

Nhưng rồi cứ tủi phận buồn sau

 

Nhưng rồi cứ tủi phận buồn sau

Trọn cả ngàn say vẫn nát nhàu

Dẫu trải niềm mơ ngày tím lặng

Như tìm mắt thoảng cõi thầm đau

Bao lời lỗi hẹn đâu còn bóng

Những tiếng chờ mong chỉ gợn màu

Ấm ngọt môi hờn nay mãi ủ

Cho dài chữ đợi xót buồng cau .

 

27-12-2020

Hương Tình Muộn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền