*HV 21- Gió Đông (Thơ) Hồng Vân (VN)

 

Hồng Vân

 

 

GIÓ ĐÔNG

 

Gió bấc lạnh lùng buổi tiết đông

Mưa rơi tầm tã sắt se lòng

Đường khuya lá đổ...đêm Không bóng

Lối vắng hoa tàn...trận bão giông

Quạnh quẽ, sông trôi... thuyền ngược sóng

Đìu hiu, bến đổ, nước xuôi dòng

Thi nhân khắc khoải...lòng vương đọng

Lữ thứ u hoài... dạ nhớ mong...!

 

Bạc Liêu/27/12/2020

Hồng vân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền