*TĐ 340- Trăng Trăng, Rượu Rượu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Trăng Trăng, Rượu Rượu

 

Trăng trăng, Rượu Rượu

Rượu rượu, trăng trăng

Hai thứ lăng nhăng

Nhức đầu lắm bạn

 

Qua đêm rượu cạn

Hết canh trăng tàn

Mới thấy mình ngang

Lạc vào sa đọa

 

Trăng mờ, trăng tỏ

Cũng thế mà thôi

Rượu ngon, rượu tồi

Cũng đều say cả

 

Trắng đêm nghiệt ngã

Mới rõ mặt hoa

Hoa nào mặn mà

Hoa nào chua chát

 

Sau cơn khoái lạc

Đời rõ ngọt, cay

Sau một giấc dài

Thấu tình nhân thế.

 

Thủy Điền

29-12-2020

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền