*NTN 1- Em Đã Có Anh (Thơ) Nguyễn Thị Nguyệt (VN)

 

Nguyễn Thị Nguyệt

 


 

EM ĐÃ CÓ ANH

 

TÌNH đã vẹn không gì ngăn cản

ANH vững vàng thêm vạn niềm tin

EM nay lòng nguyện giữ gìn

BIẾT chàng hình bóng hằn in tim hồng

 

AI có hiểu mùa đông giá lạnh

BÌ thế nào được mảnh tim yêu

CHO em tất cả mọi điều

DÙ trời có đổi chẳng xiêu cõi lòng

 

BÃO có mạnh đừng mong nghiêng ngả

NỔI trôi đời em đã có anh

CHẲNG lo gì những tranh dành

CHI bằng trao cả tình xanh ngọt ngào

 

THAY sao được dạ trao ân nghĩa

LÒNG vững bền tròn trịa sân si

TÌNH ANH EM BIẾT AI BÌ

CHO DÙ BÃO NỔI CHẲNG CHI THAY LÒNG.

 

Thị Nguyệt Nguyễn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền