*TĐ 2- Chuyện Ngày Xuân (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Chuyện Ngày Xuân

 

Tết tây là tế ... người ta

Đâu phải tết nhà mà phải trở trăn

Bảo rằng lúa đã chưa vàng

Trước, sau trống vắng, thúc châng chạy tung

Tết tây là tết chung chung

Cùng nhau vui đón ngày xuân đủ rồi

Có chi dùng nấy thế thôi

Đâu cần trang trọng để người ngợi khen

Qua xuân thiếu hụt không tiền

Té ra mới thấy mình điên hơn người

Sao không nghĩ chút xa vời

Ngày xuân Nguyên đáng đến nơi cận kề

Tha hồ mua sắm hả hê

Tha hồ, tha sức bốn bề treo hoa

Mâm đầy, nhang khói ông bà

Bao nhiêu ý nghĩa sao mà không lo

Tham chi lắm tết. Trán vò

Thở than, than thở ốm o gầy mòn.

 

Thủy Điền

01-01-2021

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền