*HOH 1- Xa Huế (Thơ) Hoài Hương (USA)

 

Hoài Hương

 


 

 

XA HUẾ 

 

Xa huế em nhớ rất nhiều .

Nhớ hàng phượng vĩ lá me xanh .

Nhớ ăn trái vã Kim Long đó .

Bánh ướt, Đông Ba với bún bò .

Em nhớ, như in thuở tóc cài .

Bây chừ, xa lắm phải không anh ?

Thương về bưu chính buồn da diết .

Cũng bởi vi anh lỗi hẹn thề .

Xa huế, tết về nhớ khôn nguôi .

Nhớ anh , nhớ huế, mưa đang rơi .

Mưa xuân nhè - nhẹ vương lên áo .

Một thời hoa mộng dáng em tươi .

Xa huế, em nhớ thiệt nhiều .

Nhớ núi ngự bình đồi vọng cảnh .

Sông nước Hương Giang rất hữu tình .

 

THƠ . NGHỆ SĨ HOÀI HƯƠNG .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền