*VCL 1- Gởi Người Tình Xưa (Thơ) Võ Công Liêm (Canada)

 

Võ Công Liêm

 

 


 

 

 GỞI NGƯỜI TÌNH XƯA

 

                                                                                                        nghĩ về : Mona Lisa (1452-1519)

dịch cơn rộng mối bờ môi

não thiên lấp loé biển thôi giận hờn

hồn tê liệt nỗi bâng khuâng

che khuất bóng tối mờ em nẽo về

cây cô thôn xõa lá ưu phiền

miền cô tịch nọ lộ tuyến đường miên man

nằm trong gối chiếc lại mơ bàng hoàng

chân đi chập choạng bên đường mộ quan

ngọc dồn tồn lọa viễn thương ngậm ngùi

sát na vô tận hắc chiều liễu dương

đứng nghiêng bóng đợi tâm tùy tiện di

chuyển thân tâm ngát mùi hương lập tồn

tại vì đất đục cõi trần diệt vong

hốt nhiên tự tại tồn lui trở đi trở lại cho đời ngát hương

ta về một cõi bình minh dậy nắng ở trên cao nắng rọi hồn

buốc lạnh canh tàn bóng ngạ dương

lưỡng quyền dục mõ phi nghi đáo

lập lờ độc cước vào hang động mò

để em nằm trải mộng mê đường thuở xưa

đường trần ai biết bốn lề trúc thưa

giữa khuya âm trực dương đà ngủ mê

để trăng vàng võ ta về bóng hoang

tàn cơn vi diệu sao mòn tứ phương

chấp tay xin vái nguyện cầu

cho mai sau đó

như nhiên cuộc đời

ngọc thỏ dồn lân du ngã thượng

phiêu diêu dục mã tự đời Thuấn Nghiêu

âm ti bóng đổ bên đường vọng quan

về lấp cõi thế trận đồ ngã ba

cho cây lá trổ

miên trường lũy xưa

tiêu diêu viễn tượng thâm u xứ

phù du kiều lộ mấy mươi đoạn trường

nhớ cho tâm sự lại tồn

luống tưởng di hề diệu thời ngụ trang

lá cây bải hoải trăm đường nhớ

rằng khe thốt nốt cho môi hé cười

dòm trộm miêu cường lộ tuyến xưa

lồng che nguyệt bạch ngã tự tư

ta . phiêu du chốn ta bà

thơ theo óng chuốt bốc lừng

hồn lùa cuồng hứng kiêu hùng một khi

thuần chất chiếc lá đong đưa

trên tay là nhánh hoa chưa lộ thần

năm xưa dâng tặng giữa triều

ngự quan dài đường hái trái lệ chi

cho thơm thân xác ngọc ngà nửa đêm

miền vĩnh cữu hạnh đơn tuyền

khép đôi môi lại ngõ hầu khác xưa

ngắt hoa tiềm tạng nặc mù sương rung

trăng thế kỷ chén quỳnh tương một thời

tháng năm thiêm thiếp hồn sa mạc buồn ./.

 

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. cuối năm 12/2020)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền