*LT 1- Tuổi Vào Yêu (Thơ) Lê Trường (VN)

 

Lê Trường

 

 

 

TUỔI VÀO YÊU

 

Dày sương trắng dạt lửng lơ trời.

Rét đậm em về đã nghỉ ngơi.

Tai cũng biết chàng ngon ngọt hỏi.

Bụng tin rồi ả thiết tha mời.

Ngày đưa đón ngoạn du vui chỗ.

Bữa hẹn hò nhìn cảnh thích nơi.

Say muốn dệt nồng duyên đỏ mãi.

Bày hoa để quyến rũ trăng ngời.

 

Trăng ngời rũ quyến để hoa bày.

Mãi đỏ duyên nồng dệt muốn say.

Nơi thích cảnh nhìn hò hẹn bữa.

Chỗ vui du ngoạn đón đưa ngày.

Mời tha thiết ả rồi tin bụng.

Hỏi ngọt ngon chàng biết cũng tai.

Ngơi nghỉ đã về em đậm rét.

Trời lơ lửng dạt trắng sương dày./.

 

Ngày 03.01.2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền