*NK 1- Ngỏ Cùng Trăng (Thơ) Nhan Khởi (VN)

 

Nhan Khởi

 

 

NGỎ CÙNG TRĂNG

 

Chiều vơi tĩnh mịch ngỏ Trăng chờ

Dạm tửu nghênh đàn trỗi giấc mơ

Ngẫm thuở say tình đêm vạch bút

Vương miền thỏa dạ bữa trầm thơ

Nhòa duyên lỡ bước thề luôn nhạt

Héo cảnh phai đường hẹn mãi trơ

Bởi đẫm canh chầy ươm gác lạnh

Phiên sầu phận hẩm vón mành tơ

 

 

05-01-21

Nhan khởi

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền