*LVT 1- Uống Nhầm Ly Rượu Của Thiên Tai (Thơ) Lê Văn Trung (VN)

 

Lê Văn Trung

 

 

Uống Nhầm Ly Rượu Của Thiên Tai

 

 

Ngày đã cuối năm, đời sắp cạn

Thôi đau gì nữa mà ai hoài

Sấp ngửa một đời ta chếnh choáng

Uống nhầm ly rượu của thiên tai

 

Đã đem lòng trải cùng trăm họ

Đã tiêu hoang xương máu với tình

Đã viết hàng ngàn câu thơ lạ

Gửi vào trời đất mà buồn tênh

 

Ta say cũng chỉ là say vậy

Ta điên cũng chỉ là điên thôi

Cứ tưởng cố quên là quên được

Cứ tưởng say, điên hết ngậm ngùi

 

Ta nhắp tình em như mật đắng

Ta uống lòng người như gai chông

Có khi Thượng Đế còn điên đảo

Thì sá gì ta còn long đong

 

Ném vội đời mình như viên sỏi

Lặng chìm trong đáy biển nhân gian

Cũng đành một kiếp đời u tối

Cũng đành những nỗi tình chia tan

 

Ngày cuối năm, nghe đời sắp cạn

Thôi khuất, thôi mờ, như khói sương

Ta uống nhầm ly tình hoạn nạn

Không say mà sao lòng tang thương !!!

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền