*LL 1- Hỏi? (Thơ) Lan Linh (VN)

 

Lan Linh

 

 

HỎI ?

 

Em về đợi gió tương tư

Tiếng thu khắc khoải mà như nghẹn lời

Hôm qua em rớt nụ cười

Để tôi nhặt được mà tôi thương thầm

Phố dài vắng bóng tri âm

Mà sao em cứ âm thầm mộng mơ

Tây Hồ nắng dệt tình thơ

Còn em... em thiếu một bờ vai ai...???

 

Lan Linh

15/12/2015

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền