*TPHÍ 3- Xuân Về (Thơ) Tài Phí (VN)

 

Tài Phí

 

 

XUÂN VỀ

 

Xuân về lặng lẽ dưới triền sông

Thổn thức ngang qua vạt cải ngồng

Hỏi lũ ong vàng ai vắng mặt

Thăm đàn bướm trắng có còn đông

Bao mùa đất mẹ tràn covid

Mấy vụ quê cha lũ ngập đồng

Quẳng chút u buồn sâu đáy dạ

Hoa cười chim hót rộn tầng không

 

Tài Phí

8/1/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền