*HHH 1- Lục Bát Lan Man (Thơ) Hà Huy Hoàng (VN)

 

Hà Huy Hoàng

 

 

LỤC BÁT LAN MAN

 

Cuối cùng rồi cũng hư vô

Trăng soi đêm lạnh , nấm mồ lẻ loi ?

Ai xuống chó ai lên voi

Ai rộng lượng ai hẹp hòi , được chi ?

Cuối cùng kẻ ở người đi

Bàn tay người có cầm gì theo không ?

Ai ngồi nhẵn cả đêm Đông

Phải chăng người quá bao đồng , dở hơi ?

Lời người vui nói khơi khơi

Sao ai lặng lẽ ngẫm lời mà đau ?

Sân ga ngày ấy , con tàu

Mắt ai chết lặng ... ! Ai đau đến giờ ?

Đâu rồi tiếng Mẹ ầu ơ

Cha còn xuống ruộng lên bờ nữa không ?

Cuối cùng ai đứng ngùi trông

Con đò cập bến . Sao không thấy người ?

 

 08/01/2021

HÀ HUY HOÀNG

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền