*TĐ 8- Gánh Con, Gánh Hoa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Gánh Hoa

 

Gánh hoa, gánh cả con thơ

Ngày ngày theo lối sương mờ- nắng gay ... !

Gánh hoa, gánh cả đường dài

Mong sao lắm khách cho ngày thêm vui

Gánh hoa, gánh cả một đời

Mong con chống lớn bằng người, bằng ta

Dẫu đời có lắm phong ba

Nụ cười vẫn nở như hoa đầu mùa

Gánh hoa, dù phải nắng, mưa

Tình thương mẫu, tử sớm, trưa chẳng màng

Gánh hoa lòng cứ bảo rằng

Ngày mai con trẻ thành nhân, thành tài

Gánh hoa gánh cả đường dài

Niềm vui của mẹ. Hỡi nầy con yêu.

 

Thủy Điền

09-01-2021

 

Gánh Con

 

Gánh con, gánh cả Sen hồng

Về đâu em hỡi? Mùa đông lạnh lùng

 

Đường dài hai buổi chợ phiên

Buôn hoa chìu khách, hái tiền nuôi con

 

Đường xa chầm chậm chớ dồn

Hai đôi vai mõi, chân thon ngã lìa

 

Gánh nhanh, hoa bán còn vìa

Con thơ bụng đói, mắt ... đìa, đẫm gương

 

Gánh con, gánh lẫn Sen hồng

Ầu ..ơ .. .. chiếc gánh cong vòng lưỡi câu

 

Có gì mà phải lo âu

Quen rồi, khuya sớm mắt sâu chẳng màng

 

Gánh vai xin chớ vội vàng

Kẻo mà hoa vỡ, con ngoan chẳng lành

 

Thân đơn dáng liễu, nét xanh

Bao năm đã.. gắng, chưa lần rụng rơi

 

Gánh hoa, con cả một đời ?

Ầu ơ .. .. sao thấu hỡi người buôn hoa?

 

Có gì mà phải gần, xa

Mai con khôn lớn là ta thỏa ..., niềm .. .. ! .

 

Thủy Điền

10.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền