*NTN 2- Niềm Mong Chờ Đợi (Thơ) Nguyễn Thị Nguyệt (VN)

 

Nguyễn Thị Nguyệt

 

 

NIỀM MONG CHỜ ĐỢI

 

Đêm giá lạnh thấu luồn tim nhỏ

Nơi phương trời ai có hiểu không

Rằng em tình mãi ấm nồng

Đợi chờ hình bóng mùa đông trở về

 

Cho thoả những đam mê cháy bỏng

Hai tâm hồn hoà đọng từ lâu

Gạt đi băng giá tủi sầu

Vòng tay đan bện dệt câu tương phùng

 

Con đường nhỏ ta chung lối bước

Tựa vai chàng đếm ngược thời gian

Ngăn cho dòng lệ khỏi tràn

Ân tình trao gởi sẻ san tâm hồn

 

Lấp khoảng trống vùi chôn một thủa

Để chúng mình như đũa có đôi

Thời gian ngày tháng qua rồi

Phương trời cách biệt xa xôi hiểu dùm.

 

Thị Nguyệt Nguyễn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền