*HTM 2- Để Giấc Mơ Nồng (Thơ) Hương Tình Muộn (VN)

 

Hương Tình Muộn

 

 

ĐỂ GIẤC MƠ NỒNG

 

Một chút hương tình ủ nẫu phơi

Ngàn yêu thuở ấy cũng tơi bời

Tìm câu cũ hẹn sao buồn chốn

Viết chữ xưa thề lại tủi nơi

Bởi lẽ người xa nhòa mắt đợi

Mà tim kẻ đến nhạt hôm rời

Cho hoài khắc khoải ru hồn mộng

Lỡ kiếp mưa sầu nhỏ giọt rơi

 

Lỡ kiếp mưa sầu nhỏ giọt rơi

Chìm trong cõi vắng vạn thương rời

Môi hờn vẫn đọng in nhiều vết

Gió giận luôn tìm trải não nơi

Tại đắm hình trông ngày ngỡ hỏi

Là đem ái thẹn ngõ buông bời

Hoang chiều bóng ngả về phương nọ

Để giấc mơ nồng đặt chỗ phơi

 

11012021

Hương Tình Muộn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền