*NHL 4- Dạ Quỳnh (Thơ) Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nguyễn Hồng Linh

 

 

DẠ QUỲNH

 

Tiếng gió ru

mong manh trời sương khói

Dáng Quỳnh gầy

bên song cửa đợi ai

Vắt xiêm y ngang

một mảnh trang đài

Men ngây ngất

tàn phai đêm nguyệt tận.

 

11/01/2021

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền