*TMN 2- Chiều (Thơ) Trần Mai Ngân (VN)

 

Trần Mai Ngân

 

 

CHIỀU

 

Chiều quyện hồn ta như cơn say

Chiều xoá suy tư cuộc tình này

Chiều mang đi hết ngày xưa ấy

Chiều bỏ một mình ta ở đây

Chiều thả trôi xa lời đắng cay

Chiều rơi giọt sầu trên mi ai

Chiều run rưng rưng là giọt lệ

Chiều khóc một thời ta đắm say!

 

Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền