*SH 3- Lời Em Hứa (Thơ) Sinh Hoàng (VN)

 

Sinh Hoàng

 

 

LỜI EM HỨA

 

Lời em hứa

Đóng khung vào quá khứ

Bức tranh tình

Đã úa bụi thời gian

Trang thơ xưa

Nét mực vội phai tàn

Chỉ còn lại

Một màu sầu u ám

 

Anh đã biết

Tình mình chôn dĩ vãng

Một đêm mê

Tiềm thức bổng quay về

Không ngăn được

Đôi dòng rơi mắt lệ

Thôi hết rồi

Còn chi để mà mong

 

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền