*HOH 4- Em Biết Anh Cũng Khóc (Thơ) Hoài Hương (USA)

 

Hoài Hương

 

 

 

EM BIẾT ANH CŨNG KHÓC.

 

Có những lúc buồn anh ôm mặt khóc .

Khóc cho người ,và khóc cả cho anh .

Giọt nước mắt , không rơi nhiều như em nghĩ .

Nhưng âm thầm xé nát trái tim đau.

Nếu ,anh được khóc thành dòng như mưa đổ .

Có lẽ là, không đau khổ lắm phải không anh ?

Em cũng biết, đêm buồn trong hoang lạnh .

Vì đường yêu, không thiếu lắm đoạn trường.

Nên đêm về , bóng ngă bước liêu xiêu .

Bên thềm lạnh, một mình anh hiu quạnh .

 

 

THƠ .NGHỆ SĨ HOÀI HƯƠNG .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền