*TQN 2- Chân Thành (Thơ) Trần Quảng Nam (VN)

 

Trần Quảng Nam

 

 

CHÂN THÀNH

 

Chiều nay trở ngọn gió đông

Nắng thôi màu thắm phớt hồng trời tây

Mình ta với nỗi nhớ đầy

Nặng lòng vương vấn gió mây vô tình

 

Chim qua bóng nước còn in

Mãi vui sãi cánh quên tình cội xưa

Trăm năm một thoảng thoi đưa

Cuối đường danh lợi... lối xưa then cài

 

Đời luôn là chuyện bi hài

Trò chơi hai mặt mấy ai chân thành ..?!

 

Trần Quảng Nam

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền