*THNLÊ 4- Thôi Đành (Thơ) Thưởng Nguyệt Lê (USA)

 

Thưởng Nguyệt Lê

 

 

THÔI ĐÀNH 

 

Lỡ thời nên phải đành thôi

Mượn đôi

quang gánh để rồi ước mơ

Sương thu đầu ngõ còn mờ

Gánh hoa

ra chợ bán thơ cho đời.

Hoa... thơ chen lẫn hương ngời

Quân tử

có muốn xin mời đến mua

Hoa thơm chỉ nở một mùa

Mở ra

nhìn thấy chẳng thua kém người.

 

Virginia Beach USA

Jan 18. 2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền