*TNK 1- Thấu Hiểu (Thơ) Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Trương Ngọc Khoan

 

 

THẤU HIỂU

 

Tấp nập đường đi lắm phũ phàng

Hoa hồng thảm lụa trải thênh thang

Siêng năng học rộng đời vinh hiển

Tận tụy chuyên sâu nghiệp vững vàng

Khổ với tham lam đầy bệnh hoạn

Vui cùng liêm chính đủ an khang

Đam mê bổng lộc nghèo liêm sỉ

Một túp lều tranh chớ bẽ bàng

 

Trương Ngọc khoan

20/1/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền