*TQN 3- Buổi Đông Gầy (Thơ) Trần Quảng Nam (VN)

 

Trần Quảng Nam

 

 

BUỔI ĐÔNG GẦY

 

Nắng vàng vỏ.. trải dài trên lối vắng

Buổi đông gầy héo hắt với xanh xao

Bè bạn ta chẳng mấy lần hạnh ngộ

Đến rồi đi như những trận mưa rào...!

 

Tháng năm rớt những trái sầu gai nhọn

Tình cũng phai theo mấy cánh hoa tàn

Đời mỏi mệt hằn in trên thân xác

Lá đau thương quằn quại cội cây già...

 

Ta trả hết ngày xanh về với gió

Để hoàng hôn mây tím ửng lưng đồi

Vệt mây chiều mong mảnh lửng lờ trôi

Chờ cánh én dệt vàng ngày xuân tới...

 

Trần Quảng Nam

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền