*TĐA 5- Ngẫm Lại Mà Thương (Thơ) Trần Đức Ái (VN)

 

Trần Đức Ái

 

 

NGẪM MÀ THƯƠNG

 

Bây giờ tìm lại hương xưa

Niềm vui gốc rạ đồng ta quê nhà

Dọc đường giữa chốn phong ba

Nỗi niềm gói trọn lân la chốn miền

 

Trải qua gian khó kinh niên

Đưa ta vào cuộc con thuyền bôn ba

Khắp miền ngang dọc đậm đà

Nổi trôi chèo lái mặn mà ai ơi!

 

Bây giờ ngẫm lại cuộc đời

Vô tư tuổi dại một thời trầm kha

Hỏi lòng du khách phương xa???

Con thuyền bến đỗ gom ta vào đời???

 

Trần Đức Ái

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền