*NL 7- Chùm Thơ "Vọng Cố Nhân" Của NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

ĐÊM VỌNG CỐ NHÂN

.

"Bạch vân thiên tải không du du"

Hồn bay còn có một phương chờ?

Ta ngồi ở lại tay nâng chén

Nhớ người ôm trọn bóng nguyệt mơ

Nơi đâu tìm lại vầng trăng cũ?

"Trăng đã từng soi bóng hình xưa" 

Ta người ly biệt cơn bão lũ

Cuồng nộ trùng dương ... biết bao giờ?

Đêm ngồi im lắng tay rượu đắng

"Nâng chén mời trăng hỏi vẩn vơ"

Trăng giờ nguyệt cũ hay trăng mới?

Sao hỏi làm chi để thẫn thờ?

Thơ cổ ngàn năm ta hỏi mượn

Đông miên cô lữ bớt u buồn

Cố nhân thôi đã rồi xa biệt!

Còn gì đâu nữa "vọng nhất phương"? 

.

.

TUYẾT RƠI NHỚ MƯA THU

.

1.

Trống tôi một khoảng em nằm

Cô miên chong nến hư không nguyệt tàn

.

Trắng đêm cô lữ tuyết băng

Lạnh luồn một thuở đoạn trường bể dâu

Con chim trốn tuyết khúc đau

Đông về tan tác thu nào nắng thơ!

.

Phai rồi vàng áo lụa tơ?

Cúc khuy nhẹ hở ngọt vừa môi hôn

Ơn ai ngoan đẫm trầm hương

Từng cơn loạn nhip rợn rần thu xưa!

.

2.

Đêm đông chạnh những phiến mơ

Sầu rơi bông tuyết chạm bờ huyễn mong!

Hiến dâng tóc xõa em nằm

Quỳnh hương run điếng ngực rằm mãn khai

.

Mắt đầy bông tuyết bay bay

Cố nhân đâu hở?

Thở dài đêm đau!

"Dáng đào hoa nắng về đâu?"

Vời kia tuyết đổ trắng "màu thời gian"!

.

Ơn em một đóa quỳnh hương!

Mưa thu đêm ấy mãi thường mộng tôi!

Chỉ là huyễn mộng mà thôi?

Tha hương. Cô lữ ...

Tuyết rơi muôn trùng!

.

Nguyên Lạc

  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền