*BD 5- Đắm Xuân Mơ (Thơ) Bạch Dương (VN)

 

Bạch Dương

 

 

ĐẮM XUÂN MƠ

 

Vừa nghe hơi thở mùa xuân mới

Phả nhẹ vào hồn ngất ngây say

Từ đêm vườn cúc hương đã dậy

Áo hạnh vàng căng giác nắng đầy!

 

Bên ngõ xôn xao mấy cụm mai

Nụ non ngọc bích cợt gió lay

Nàng hồng e ấp hương còn ngậm

Nghiêng tình thư muộn lá bàng bay…

 

Một thoáng tim mình rộn rã xuân

Bâng khuâng hương ngập ngẩn ngơ lòng

Nắng xuân bừng sắc trời mê đắm

Dốc cả bầu xuân rót xuống trần

 

Oanh yến say tình vang tiếng ca

Du dương điệu gió…nắng và hoa…

Muốn nhốt trời xuân vào trong mắt

Giam hương vào tóc kẽo lìa xa !

 

Lòng phút say tình xuân nhé xuân !

Rải hồng khắp chốn nắng vương hương

Thời gian chầm chậm thêm chút nữa !

Đắm sắc trần gian mộng nghê thường !

 

Dương Bạch Hằng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền