*TTN 7- Đóa Xuân Hồng (Thơ) Tống Thu Ngân (USA)

 

Tống Thu Ngân

 

 

ĐÓA XUÂN HỒNG

 

 

Vàng ơi... Chiều xuống thu rơi

Cam ơi... là sắc của trời ban cho

Xanh ơi... một chút nhạt nhòa

Đỏ ơi... níu kéo chút cho chạnh lòng

Tím ơi... màu nhớ mênh mông

Đen ơi... một mớ tóc bồng

Trắng ơi... tình vẫn trắng trong thuở nào

 

Vi vu... ngàn lá ôm vào

Đôi tay mộng mị... ca dao hẹn hò

Ơi anh... nỗi nhớ con đò

Về qua bến cũ... gọi đò... đò ơi

 

Chạnh lòng bứt lá sim rơi

Diêu Bông ngày cũ em ơi lấy chồng

Về qua ngõ vắng hư không

Em ơi... một đóa xuân hồng lắt lay...

 

TỐNG THU NGÂN 523

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền