*HTM 5- Ru Chiều (Thơ Họa) Hương Tình Muộn (VN)

 

Hương Tình Muộn

 

 

RU CHIỀU

 

Họa bài hoàng hôn về thôn rã của Mộng Hoài Nhân

 

Thuận

 

Chiều ru lặng lẽ khoảng sương mờ

Ấy thuở khi lòng đắng chợt mơ

Xiêu bóng ai buồn nơi đắm nẻo

Đọng hương kẻ cũ chốn mong giờ

Lều tranh mãi đó hoài trông liễu

Mái rạ còn này vẫn cuộn tơ

Tiêu cất bay tràn qua ngõ nhỏ

Triều hoang đã xuống nhạt men bờ.

 

Nghịch

 

Bờ men nhạt xuống đã hoang triều

Nhỏ ngõ bay tràn lời cất tiêu

Tơ cuộn vẫn này còn rạ mái

Liễu trông hoài đó mãi tranh lều

Giờ mong chốn cũ kẻ hương đọng

Nẻo đắm nơi buồn ai bóng xiêu

Mơ chợt đắng lòng khi thuở ấy

Mờ sương khoảng lẽ lặng ru chiều .

 

28012021

Hương Tình Muộn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền