*NL 8- Đông Về Nhớ Rượu Một Thời (Thơ) Nguyên Lạc (VN)

 

Nguyên Lạc

 

 

 

ĐÔNG VỀ NHỚ RƯỢU MỘT THỜI

.

"Rượu chiều dăm bẩy chén

Giữa lúc trời mưa khan

Kéo nhau về cuối phố

Thấy trời ở dưới chân"

"Ta còn sống hay chết

Có xá chi lúc buồn

Hồn trong ơn mỹ nữ

Xác ngoài ơn rượu ngon" *

.

1.

Quán kia sao vui thế

Ta vào chơi xem sao

Các em đua chào hỏi

Thử coi chết thằng nào

.

Mai trở về rừng thẫm

Đêm ngắm những vì sao

Nhớ cơn say bè bạn

Nhớ mỹ nhân mời chào

.

2

Bao năm rồi tôi hỡi

Sau một cuộc ba đào

Sáng nay người lữ khách

Bên phố lạ buồn sao!

.

Ly cà- phê sao đắng!

Khói thuốc vương mắt đau!

Lặng ngồi bên góc vắng

Nhớ cơn say thuở nao

.

Bạn bè giờ ra sao?

Mỹ nhân biệt phương nào?

Cách chi tìm lại được?

Thời "một lứa cùng nhau" [**]

.

Người "lận đận" nơi đâu?

Có biết ta đang sầu?

Lưu vong đời cơm áo

Tàn xuân mộng ... bạc đầu!

.

3.

Sáng nay phố người đông

Tím trắng đỏ xanh hồng

Sao lòng buồn muốn khóc

Dặn lòng quên ... Sao không?!

.

Quên đi vết thương lòng!

Quên đi cuộc tang thương!

Mở chi ngăn ký ức

Để bay ra mùi hương?

.

4.

Sáng nay trời trở lạnh

Một mùa đông lại về

Bao năm rồi vẫn thế

Mùa mưng mủ vết thương!

.

Mùa đông về chi hở?

Để ta nhớ quê hương

Tuyết băng rơi chi hở?

Để ta nhớ cố nhân

.

Bao năm rồi vẫn thế!

Đông về nỗi đoạn trường

Thiên thu ta chắc thế

Lòng vẫn hoài cố hương

..........

[*] Thơ Hà Thúc Sinh

[**] "Cùng một lứa bên trời lận đận" - Phan Huy Thực/Bạch Cư Dị

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền