*PLN 2- Ngậm Ngùi Xuân (Thơ) Phượng Liên Nguyễn (VN)

 

Phượng Liên Nguyễn

 

 

NGẬM NGÙI XUÂN

 

Mới đó mà Xuân đã ghé rồi

Dòng đời hối hả chỉ riêng tôi

Gà chuồng rỗng tuếch thùng trơ đáy

Chuột đánh nhào niêu gạo bỏ nồi

 

Lối cũ rêu phong khơi ẩm mốc

Nhà xiêu vách nát cuộn dòng trôi

Đành cam nghiệp bút thôi là vậy

Mặc khách Thi nhân chạnh nỗi đời.

 

ThangLongThiNu .27.01.2021.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền