*TTN 8- Chạm Lòng (Thơ) Tống Thu Ngân (USA)

 

Tống Thu Ngân

 

 

CHẠM LÒNG

 

 

Chạm lòng mới thấy lòng nhau

Chạm lòng mới thấy ngọt ngào nụ hôn

Chạm anh để thấy gió Nồm

Thổi vào mát cả những hôm mệt nhoài

 

Chạm nhau thì đã yêu rồi

Chạm qua, chạm lại chiều trôi dịu dàng

Chạm anh, anh chạm lại nàng

Đẩy đưa cho hết đêm tàn, canh thâu

 

Chạm rồi biển hóa ngàn dâu

Thạch Sùng chắc lưỡi ai rầu hơn ai

Chạm nhau cho hết đêm dài

Cho qua hết những đắng cay tình đời

 

Chạm lòng, lòng thấy chơi vơi

Đi tìm nhân nghĩa cả đời biệt tăm

Anh đi cắt lúa xa xăm

Em chờ nghiêng ngửa, âm thầm gái ngoan

 

Chạm lòng thương quá hoa xoan

Trễ rồi sao vẫn môi son, má hồng

Chạm lòng thương quá ngày đông

Chạm nhau như thể đã nồng dấu yêu...

 

TỐNG THU NGÂN 1083

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền