*HTM 6- Rộn Rã Đào (Thơ) Hương Tình Muộn (VN)

 

Hương Tình Muộn

 

 

RỘN RÃ ĐÀO

 

Sang mùa nụ trổ tết về thôi

Thoảng bóng đào đơm rộn rã rồi

Rượu vẫn ly đầy trao tiếng gửi

Nghiên từng nét đẹp trải vần khơi

Hay lần chốn mộng còn vương ngỡ

Bởi dáng chiều mơ đọng vỡ cười

Đẫm dịu dàng môi kề má đỏ

Thêm tràn hạnh phúc lẫn nồng tươi

 

Thêm tràn hạnh phúc lẫn nồng tươi

Khỏa mãi nàng xuân rạng tiếng cười

Nhặt mảnh trăng nào rơi ngõ đắm

Nghe làn gió những ngập lòng khơi

Mà thương cứ nhủ hôm này lại

Dẫu nhớ vừa mong thuở nọ rồi

Trước cửa mai vàng như rực rỡ

Yên bình cát thịnh sẽ tràn thôi .

 

27012021

Hương Tình Muộn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền