*NKP 3- Chiều Man Mác (Thơ) Nguyễn Khánh Phương (VN)

 

Nguyễn Khánh Phương

 

 

CHIỀU MANG MÁC

 

Một thuở ân nồng lỡ nhuốm in

Ngày xưa nhớ đẫm lại mong gìn

Hay tình những lúc còn môi đọng

Bởi ái bao lần vẫn dạ tin

Ngỡ bận thời gian đầy nắng trải

Chìm hôm kỷ niệm cũ mi nhìn

Đâu rồi cảnh đẹp mình chung ngắm

Cứ để nơi lòng rũ mộng xin

 

Cứ để nơi lòng rũ mộng xin

Hoài trông bóng nọ bỗng ngây nhìn

Liền thương nữa tháng dần hoa ngập

Mới khỏa từng năm đã dạo tin

Tưởng dõi mơ này trong bến giữ

Rằng xem cõi chỉ bước chân gìn

Chiều mang mác lặng hoen thềm xoải

Mãi nẻo hương thì níu chặt in

 

310121

Nguyễn Khánh Phương

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền