*THNG 2- Tâm Sự Đầu Đông (Thơ) Thảo Nguyên (VN)

 

Thảo Nguyên

 

 

TÂM SỰ ĐẦU ĐÔNG

 

Đông gõ cửa tiết trời se lạnh

Đáy tâm hồn canh cánh sầu lo

Quanh năm lầm lũi thân cò

Chỉ cầu gia đạo trời cho sức bền

 

Bàn tay trắng làm nên chẳng dễ

Những đêm dài ngấn lệ đầy vơi

Thời gian quá nửa cuộc đời

Quê nghèo vẫn mãi là nơi ấm lòng

 

Con đã lớn hằng mong hiểu rõ

Gắng học chăm thấu tỏ cội nguồn

Mai ngày cuộc sống sẻ suôn

Nhà yên hạnh phúc nỗi buồn biến tan...

 

Thảo Nguyên

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền