*NK 5- Hồn Xuân (Thơ) Nhan Khởi (VN)

 

Nhan Khởi

 

 

HỒN XUÂN

 

Én lượn xuân về mặc khách khoa

Tiền niên hí hửng bách nhân hòa

Giăng lời gởi bạn nghìn câu chúc

Vạch chữ trao người vạn khúc ca

Luống rực tinh thần yêu gấm vóc

Hằng tươi khảm dạ ngắm sơn hà

Mai Đào Trúc Liễu hò quanh nẻo

Bướm dỗi Ong đùa rạng sắc hoa

 

05-02-21

Nhan khởi

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền