*TMN 4- Dấu Xuân (Thơ) Trần Mai Ngân (VN)

 

Trần Mai Ngân

 

 

DẤU XUÂN

 

Mùa xuân nhẹ bước lên đồi

Chân như thiền định tôi ngồi tìm tôi

Mây bay vô định phương xa

Bấy lâu lạc cõi ta bà vô minh

Nước mắt rơi xuống hiện sinh

Sát na thuở đó của mình trăm năm...

Để cho đi đứng ngồi nằm

Đều mang nỗi nhớ âm thầm cô liêu

Mùa xuân muốn gọi dấu yêu

Mà môi đọng lại những chiều rất xưa

Thôi thì khắc gió gửi mưa

Kể như chẳng có... như chưa... chưa hề...

Vô tình chim én rủ rê

Dấu xuân bay lạc sơn khê nẽo tình!

 

Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền