*NL 6- Đêm Ba Mươi (Thơ) Nguyên Lạc (USA)

 

Nguyên Lạc

 

ĐÊM BA MƯƠI

.

Em đến từ li đêm ba mươi

Hiến dâng điếng ngất trọn đêm say

Giữ chút hành trang bờ sinh tử

Hay phố nghìn xa ... mãi hương người

.

1.

Xin mời giai nhân

Bồ đào đêm xuân

Rượu tình hãy uống

Say điếng đôi mình

Đêm ngoài ba mươi

Trời đất lặng thinh

Chờ nghe tiếng ngất?

Hấp hối đôi tình?

.

2.

Xin mời tôi ơi!

Ly đắng mồ côi

Bồ đào đêm ấy

Nồng nàn chờ xuân

.

Giờ rồi đâu thấy?

Đêm ngoài tuyết băng!

.

Đón xuân xứ lạ

Trắng tuyết muôn trùng

Lạnh hồn cô lữ

Mối tình không chung

.

3.

Đêm ngoài ba mươi

Tuyết trắng rơi rơi

Một người lữ khách

Say khướt rượu đời

.

Bồ đào đêm ấy?

Đâu rồi ngực xuân?

.

Đón xuân xứ lạ

Đêm trắng muôn trùng

Mồ côi nến lệ

Khóc tình hư không

.

4.

"Em đến đêm ba mươi" [*]

Nụ quỳnh mãn khai môi

Dung nham tràn máu nóng

Địa chấn tiêu một đời

.

Nhan sắc đêm ba mươi

Trói tim này thiên thu!

..............

[*] "Em đến thăm anh đêm ba mươi"(Nhạc Vũ Thành An, thơ Nguyễn Đình Toàn)

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền