*LVT 5- Tạ Ơn (Thơ) Lê Văn Trung (VN)

 

Lê Văn Trung

 

 

Tạ Ơn

 

Thôi bỏ lại bên kia bờ quên lãng

Bên này bờ hoa đang nở cùng tôi

Và em hỡi ! Mở giùm trang kinh cũ

Và rung chuông dâng tạ nghĩa ơn đời

 

Sông tôi chảy bình yên và thuần hậu

Mang theo dòng lời chúc tụng nhân gian

Một cánh én cũng mang niềm tin mới

Để lòng nhau thắm mãi một màu xuân

 

Dẫu chẳng về mà lòng vui chờ đợi

Tôi trang hoàng trần thiết cuộc tình xanh

Lòng rất mới, thơm hơn mùi áo mới

Em phương người mây lụa áo thiên thanh

 

Thôi bỏ lại bên kia bờ quên lãng

Vàng mai ơi xin thắm bến tôi chờ

Và em hỡi ! Tình em là cánh én

Bay vào tôi mầu nhiệm nhạc và thơ

 

Lê Văn Trung

31.01.21

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền