*HTM 7- Thoảng Hương (Thơ) Hương Tình Muộn (VN)

 

Hương Tình Muộn

 

 

THOẢNG HƯƠNG

 

Tết trải cho lòng rộn rã vui

Hồng chen dạ lý thoảng hương mùi

Mà mai khỏa nhụy say chiều nhớ

Bởi cõi trao tình ngập gió chui

Vẫn ngọt ngào trông thềm sửu đắm

Còn ngơ ngẩn giữ cuối đông vùi

Kìa như tiếng gọi người xưa cũ

Gạt hết thương buồn rũ xẻo xui .

 

10020201

Hương Tình Muộn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền