*THHẢI 3- Bến Sông Quê (Thơ) Thanh Hải (VN)

 

Thanh Hải

 

 

BÊN SÔNG QUÊ

 

Chiều trên sông bến quê

Ta nhớ thời thơ dại ...

Thương một thời ngô nghê

Của một thuở trang đài...

 

Dòng sông lành mát trong

Soi bóng tre nghiêng mình

Thuyền ai xuôi bến mộng ?

Nhớ một thời nguyên trinh...

 

Thời gian đi vội vã...

Trông tựa bóng chim câu

Bỗng nhiên... tớ đã già ...

Hồn mộng gởi về đâu?

 

Khi mùa xuân giục giã

Khi tuổi xanh qua cầu

Ta dường như sống chậm

Sống một đời an nhiên...

 

Thanh Hải

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền